Internal Resources

Registration/Trips/Camps | Rejestracja/Wycieczki/Akcje

One Day Event Permission Slip | Pozwolenie na Wycieczkę | May 2023 v. 1.1

Overnight/Longer Event Permission Slip | Pozwolenie na Dłuższe Akcje | May 2023 v. 1.1

Annual Registration Form | Arkusz Rejestracji Rocznej | May 2023 v. 1.1

Medical | Medyczne

Annual Health Form | Roczny Formularz Medyczny | May 2023 v. 1.0 

Covid Agreement | Covid  Poruzumienie| Sep 2022

Incident | Incydent

Preliminary Incident Report  | Wstępne Zgłoszenie Incydentu | Sep 2022

Insurance | Ubezpieczenie

Certificate of Insurance Request | Wniosek o Potwierdzenie Ubezpieczenie

Graphics | Grafika

Guidelines and Approved Material | Grafika Harcerska i Wskazówki